Přeskočit na obsah

Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností

Cílem dotačního programu je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů a aktivitách směřujících ke společenskému uplatnění seniorů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci budou přijímány do 30. 11. 2018 včetně.

Příjemci podpory:

 • Seniorské a proseniorské organizace s celostátní působností.
 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Nadace.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.
 • Podprogram na podporu kapacit střešních seniorských a proseniorských organizací. 
  • I. Administrativní a technická podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.
  • II. Podpora mezinárodní spolupráce a zapojení do činnosti v mezinárodních organizacích hájících zájmy seniorů.
  • III. Informační a osvětová činnost na podporu plnohodnotného života seniorů.
  • IV. Poradenství a právní pomoc v oblasti ochrany lidských práv seniorů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace činí 70 % celkového rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpora se týká projektů realizovaných na území ČR.
 • Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru