Přeskočit na obsah

Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji

Dotační program je zaměřen na propagaci oborů, spolkovou činnost, vzdělávání, nákup technického zařízení v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec, dobrovolný svazek obcí.
 • Spolek nebo zájmové sdružení právnických osob nebo obecně prospěšná společnost, které jsou spolkem či svazem zahrádkářů či vinařů a vinohradníků nebo jehož předmětem činnosti je podpora zahrádkářství či vinařství a vinohradnictví a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje.
 • Obecně prospěšná společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • DT1 – prezentace vinařství a vinohradnictví.
 • DT2 – prezentace ovocnářství a zelinářství.

Forma a výše podpory:

 • Objem finančních prostředků vyčleněných na program je: 1 750 000 Kč.
 • Minimální výše podpory je 25 000 Kč a maximální výše podpory je 100 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích akce v dotačním titulu 1 a 2 činí 70 % celkových uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Lokalizace dotačního programu: Území Jihomoravského kraje.
 • Prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji”

 1. Ing. Anna Harcová

  Dobrý den,

  ráda bych se dozvěděla víc o dotacích na prezentaci vinařství. 

  s pozdravem

  Anna Harcová

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Dotace je poskytována na uznatelné výdaje akce investičního i neinvestičního charakteru, je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta.
   Dotace je vyplácena zpětně – ve lhůtě do 60 dnů po předložení závěrečné zprávy vč. finančního vypořádání dotace a kontrole těchto dokladů provedené vyhlašovatelem.
   Prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024. Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 000 Kč. Maximální výše dotace na jednu akci činí 100 000 Kč. Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích akce v dotačním titulu 1 a 2 činí 70 % celkových uznatelných výdajů akce.
   3. Uznatelnými výdaji akce se rozumí pouze tyto výdaje:
   Dotační titul 1 – prezentace vinařství a vinohradnictví
   a) zařízení pro zpracování hroznů a vína (např. zařízení pro filtraci vína, Bag in Box apod.),
   b) aktivity směřující k mezigenerační výměně zkušeností a dobré praxe (např. vzdělávací akce),
   c) informační a propagační materiály a předměty,
   d) myčky a oplachovačky sklenic,
   e) skleničky k degustací vína,
   f) informační panely a označníky,
   g) chladicí boxy na víno,
   h) doprovodný kulturní program v rámci akcí zaměřujících se na propagaci vinařství a vinohradnictví (může tvořit maximálně 20 % celkových uznatelných nákladů).
   Více informací naleznete na stránkách dotačního titulu: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/21782–506-Podpora+vinarstvi+vinohradnictvi+ovocnarstvi+a+zelinarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2024.aspx.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru