Přeskočit na obsah

Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji

Cílem dotačního programu je podpora oborů vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji, jakožto důležitých odvětví místní zemědělské výroby, které zastávají nezastupitelnou úlohu v obhospodařování krajiny a ekonomickém rozvoji oblasti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 13. 02. 2023 8:00 hod. do 28. 02. 2023 do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec, dobrovolný svazek obcí.
 • Spolek nebo zájmové sdružení právnických osob nebo obecně prospěšná společnost, které jsou spolkem či svazem zahrádkářů či vinařů a vinohradníků nebo jehož předmětem činnosti je podpora zahrádkářství či vinařství a vinohradnictví a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje.
 • Obecně prospěšná společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • DT1 – prezentace vinařství a vinohradnictví.
 • DT2 – prezentace ovocnářství a zelinářství.

Forma a výše podpory:

 • Objem finančních prostředků vyčleněných na program je: 1 250 000 Kč.
 • Minimální výše podpory je 25 000 Kč a maximální výše podpory je 100 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích akce činí 50 % celkových uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Lokalizace dotačního programu: Území Jihomoravského kraje.
 • Prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru