Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji

shutterstock_145599739.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora oborů vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji, jakožto důležitých odvětví místní zemědělské výroby, které zastávají nezastupitelnou úlohu v obhospodařování krajiny a ekonomickém rozvoji oblasti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 15. 2. 2021 od 8:00 hod – do 1. 3. 2021 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Obec, svazek obcí.
  • Spolek nebo zájmové sdružení právnických osob nebo obecně prospěšná společnost, které jsou spolkem či svazem zahrádkářů či vinařů a vinohradníků nebo jehož předmětem činnosti je podpora zahrádkářství či vinařství a vinohradnictví a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • DT1 – prezentace vinařství a vinohradnictví.
  • DT2 – prezentace ovocnářství a zelinářství.

Forma a výše podpory:

  • Objem finančních prostředků vyčleněných na program je: 1 500 000 Kč.
  • Minimální výše podpory je 25 000 Kč a maximální výše podpory je 100 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích akce činí 50 % celkových uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

  • Lokalizace dotačního programu: Území Jihomoravského kraje.
  • Prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 1. 1. 2021 do 29. 10. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>