Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora vodohospodářské infrastruktury – Zlínský kraj

voda-2-1376827794-edb58481_660x371
Share Button

Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje pro řešení problémů v zásobování pitnou vodou v území, kde se opakovaně projevují nedostatky pitné vody z důvodu zhoršení její kvality, sucha či nedostatečných tlakových poměrů ve vodovodní síti v obcích o velikosti do 2 000 obyvatel. Jedná se o zajištění podmínek k dalšímu rozvoji sídelních útvarů do 2 000 obyvatel ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat:
  • pro dotační titul 1 a 2 od 21. 1. 2020 do 24. 7. 2020, 12:00 hodin,
  • pro dotační titul 3 od 21. 1. 2020 do 28. 2. 2020, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci v programu jsou v rámci dotačního titulu 1 a 2:
  • obce do 2 000 obyvatel,
  • svazky obcí za předpokladu, že každá obec ve svazku dotčená realizací projektu má do 2 000 obyvatel.
 • Žadatelem o dotaci v programu jsou v rámci dotačního titulu 3:
  • obce do 2 000 obyvatel,
  • svazky obcí za předpokladu, že každá obec nebo místní (městská) část obce ve svazku dotčená realizací projektu má do 2 000 obyvatel,
  • obce s místní (městskou) částí dotčenou realizací projektu do 500 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1: Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod.
 • Dotační titul 2: Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů. 
 • Dotační titul 3: Pořízení projektové dokumentace na komplexní řešení vodohospodářské infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 a dotační titul 2:
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt dotačního titulu 3: 1 000 000 Kč.
 • Dotační titul 1 –Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, u obcí do 500 obyvatel max. 60 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Dotační titul 2 – Maximální míra dotace činí 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Dotační titul 3 – Maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu u obcí 1001 – 2000 obyvatel a obcí s místní (městskou) částí – Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu u obcí do 1000 obyvatel.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat jednu žádost v rámci každého dotačního titulu.

Máte-li zájem o bližší informace, můžete nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>