Přeskočit na obsah

Podpora vodohospodářské infrastruktury — Zlínský kraj

Dotace na naplňování státní politiky plánování v oblasti vod a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje za účelem zvýšení kvality životního prostředí a života obyvatel v sídelních útvarech do 2000 obyvatel ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat: 
  • pro dotační titul 1 a 2 od 24. 1. 2022 do 22. 7. 2022, 12:00 hodin,
  • pro dotační titul 3 od 24. 1. 2022 do 25. 2. 2022, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci v programu jsou v rámci dotačního titulu 1 a 2: 
  • obce do 2 000 obyvatel,
  • svazky obcí za předpokladu, že každá obec ve svazku dotčená realizací projektu má do 2 000 obyvatel.
 • Žadatelem o dotaci v programu jsou v rámci dotačního titulu 3: 
  • obce do 2 000 obyvatel — svazky obcí za předpokladu, že každá obec ve svazku dotčená realizací projektu má do 2 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1: Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod.
 • Dotační titul 2: Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů. 
 • Dotační titul 3: Pořízení projektové dokumentace na komplexní řešení vodohospodářské infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 a dotační titul 2: 
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt dotačního titulu 1 a 2: 10 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt dotačního titulu 3: 1 000 000 Kč.
 • Dotační titul 1 – Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, u obcí do 500 obyvatel max. 60 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Dotační titul 2 – Maximální míra dotace činí 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Dotační titul 3 – Maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu u obcí 1001 – 2000 obyvatel, – Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu u obcí do 1000 obyvatel.

Specifika a omezení:

 • Závěrečná zpráva s vyúčtováním dotace musí být předložena nejpozději do: 29. 11. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, můžete nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru