Přeskočit na obsah

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v Moravskoslezském kraji

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit neziskové organizace, které se pravidelně a celoročně věnují volnému času dětí a mládeže od 6 do 26 let (pravidelnou celoroční činností se rozumí činnost s dětmi a mládeží alespoň 2 x za měsíc v době jejich volného času).

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od  19. 4. 2021 do 23. 4. 2021 do 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, příspěvkové organizace obcí) s pravidelnou celoroční činností, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže (skutečnost, že předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže musí být uvedena ve stanovách nebo obdobném dokumentu).
 • Pravidelně pracuje s dětmi a mládeží po dobu alespoň 1 roku před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci a vznikl jako právnická osoba nejpozději 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora provozních nákladů a materiálně technického vybavení pro celoroční činnost: 
  • Cílem je vytvoření a udržení základních podmínek pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase.
 • Podpora pořádání významných akcí na území Moravskoslezského kraje v roce 2021: 
  • Cílem je zabezpečení volného času dětí a mládeže podporou pořádání jednorázových aktivit na území Moravskoslezského kraje s minimálně krajským charakterem a se zaměřením především na neorganizované děti a mládež.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt 15 000 Kč a maximální výše dotace 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2021 projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2021.
 • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že se bude jednat o děti a mládež z Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru