Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v Moravskoslezském kraji

shutterstock_138414104.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je vytvoření a udržení základních podmínek pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase, včetně podpory pořádání významných akcí ve volném čase.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 30. 3. 2020 – 3. 4. 2020 včetně

Příjemci podpory:

 • Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, příspěvkové organizace obcí) s pravidelnou celoroční činností, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže (skutečnost, že předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže musí být uvedena ve stanovách nebo obdobném dokumentu).
 • Pravidelně pracuje s dětmi a mládeží po dobu alespoň 1 roku před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci a vznikl jako právnická osoba nejpozději 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase:
  • Cílem je vytvoření a udržení základních podmínek pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase, včetně podpory pořádání významných akcí ve volném čase – jednorázových aktivit na území Moravskoslezského kraje s krajským, celostátním nebo mezinárodním charakterem.
 • Prázdninová činnost pro děti a mládež:
  • Cílem je podpořit pořádání prázdninových pobytových táborů pro děti a mládež z Moravskoslezského kraje, a tím snížit výši účastnického poplatku tak, aby byly tábory dostupné širšímu okruhu žadatelů.
  • Pobytový tábor se musí konat minimálně 7 dní v období školních prázdnin (rovněž tábor, který začíná víkendem bezprostředně předcházejícím vyhlášeným prázdninám, případně končí víkendem navazujícím na vyhlášené prázdniny), včetně dne příjezdu a odjezdu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt 20 000 Kč a maximální výše dotace 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.
 • Není určeno na příměstské tábory a na sportovní soustředění před konáním soutěže.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2020 projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2020.
 • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dvě žádosti o dotaci (každou z nich do jiného dotačního titulu).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>