Přeskočit na obsah

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

Cílem programu je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových aktivit určených pro organizované i neorganizované děti a mládež v Plzeňském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 1. 2024 do 31. 1. 2024, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem nebo obcemi, obce a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl. II. těchto Pravidel.
 • Žadatelem může být právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.,
 • b) vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových aktivit určených pro organizované děti a mládež v Plzeňském kraji,
 • c) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně činí 1 350 000 Kč.
 • Minimální výše plánovaných neinvestičních nákladů předloženého projektu žadatele o dotaci/příspěvek je 20 000 Kč včetně DPH.
 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 200 000 Kč včetně DPH.
 • Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může činit až 100 %. Finanční prostředky jsou poskytovány jako neinvestiční.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni – nabízené aktivity se musí týkat plzeňských dětí a mládeže.
 • Jedním žadatelem může být do tohoto Programu podána pouze jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru