Přeskočit na obsah

Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů

Dotace je určena na podporu rozvoje pravidelné zájmové činnosti dětí, mládeže a seniorů na území města s cílem udržení stávající činnosti organizací, zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí, mládeže a seniorů. Budou podporovány i nově vzniklé organizace.  Město Znojmo bude podporovat jednorázové akce, které budou směřovat k rozvoji volnočasových aktivit, dětí, mládeže a seniorů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 12. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

Příjemce podpory:

 • Oprávněnými žadateli v případě priority 1 jsou právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí, mládeže a seniorů.
 • Oprávněnými žadateli v případě priority 2 jsou fyzické a právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí, mládeže a seniorů.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora činnosti organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí, mládeže a seniorů.
 • Podpora jednorázových akcí zaměřených na volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů.

Forma a výše podpory:

 • Priorita č. 1: min. výše dotace je 5 000 Kč, max. výše dotace je 150 000 Kč, min. spoluúčast žadatele je 20 %/40 %.
 • Priorita č. 2: min. výše dotace je 10 000 Kč, max. výše dotace je 50 000 Kč, min. spoluúčast žadatele je 20 %/40 %.
 • Minimální spoluúčast financování žadatele o dotaci je: 
  • a) 20 % z uznatelných nákladů u nepodnikatelského subjektu (např. spolky, sdružení),
  • b) 40 % z uznatelných nákladů u podnikatelského subjektu (např. spol. s r. o., a.s.).

Specifika a omezení:

 • Žadatel je oprávněn předložit pouze jednu žádost v rámci priority dotačního programu, maximálně však dvě žádosti v rámci všech vyhlášených dotačních programů města Znojma včetně žádostí o poskytnutí individuální dotace.
 • Dotaci lze použít pouze na neinvestiční projekt realizovaný v období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru