Přeskočit na obsah

Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji

Dotace na podporu zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali své potřeby přizpůsobovat neustále se měnícímu demokratickému prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní participaci ve společnost.

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být podána nejpozději do 4. 2. 2019 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem, obce a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl II. těchto Pravidel.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže.
 • Podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.
 • Podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit.
 • Podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru.
 • Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
 • Podpora činnosti informačních center pro mládež.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše plánovaných neinvestičních nákladů předloženého projektu žadatele o dotaci/příspěvek je 20 000 Kč včetně DPH.
 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 200 000 Kč.
 • Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může činit až 100 %.

Specifika a omezení:

 • Jedním žadatelem může být do tohoto Programu podána pouze jedna žádost.
 • Žadatelem může být právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru