Přeskočit na obsah

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2024 v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí), jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 27. 10. 2023 do 31. 10. 2023 do 14:30 hodin.

Příjemci podpory:

 • Dotační program je určen pro vrcholové sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2024: 
  • v nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí); v rámci dotačního programu budou podpořeny pouze sporty, které jsou jmenovitě uvedeny v článku XIV,
  • v druhé nejvyšší celostátní soutěži fotbalu a ledního hokeje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech (Priorita 1).
 • Podpora činnosti družstev vrcholových sportovních klubů (Priorita 2).

Forma a výše podpory:

 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných investičních nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 75 %.
 • Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce pětičlennou hodnoticí skupinou jmenovanou Výborem pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, a to dle uvedených kritérií.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.
 • Dotaci lze použít na neinvestiční, investiční nebo kombinovaný projekt realizovaný v období nejdříve od 1. 1. 2024 a nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru