Přeskočit na obsah

Podpora vrcholového sportu ve městě Brně

Dotace na podporu sportovců a sportovních klubů vč. zabezpečení provozních nákladů na sportovní infrastrukturu klubů působících na vrcholové úrovni ve městě Brně ve sportovních odvětvích uvedených ve schválené „Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 10. do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem v rámci této výzvy je právnická osoba se sídlem nebo působností na území města Brna.
  • Žadatelem mohou být brněnské sportovní kluby, které splní podmínky uvedené v aktuální „Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“.

Typy podporovaných projektů:

  • Finanční podpora vrcholové sportovní činnosti zajišťující pro občany města Brna možnost zhlédnutí významných sportovních utkání v nejpopulárnějších sportovních odvětvích. Podpora sportovním organizacím vytvářet takové podmínky, aby vrcholoví sportovci nehledali uplatnění mimo Brno a byli vzorem a motivací pro mládež. Podpora talentovaných sportovců města Brna, kteří propagují město Brno na republikových i mezinárodních soutěžích. Vytvoření kvalitních podmínek pro sport s důrazem na skutečnost, aby město Brno zůstalo významným sportovním centrem regionu i v budoucnosti.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků je 91 945 000 Kč.
  • Minimální výše dotace: 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt je 25 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován v době od 1. 1. 2024 do 20. 12. 2024.
  • Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným městem Brnem nebo jeho městskými částmi.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. 

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru