Přeskočit na obsah

Podpora vstupu na trh práce — A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce

Hlavní město Praha vyhlásilo výzvu, jejímž cílem je zlepšení postavení znevýhodněných osob na pracovním trhu. Žadateli dotace pro projekty naplňující smysl této výzvy mohou být neziskové organizace, veřejné, ale i soukromé podniky, pokud ovšem patří mezi mikropodniky, malé, anebo střední podniky. Mezi znevýhodněné osoby se řadí osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, osoby závislé a ohrožené závislostmi, nezaměstnané osoby starší 50 let, příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu, osoby po (ve) výkonu trestu, osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin, anebo osoby bez přístřeší. Celková alokace pro tuto výzvu činí 90 000 000 mil. Kč. Na projekt je možné získat dotaci ve výši až 100% celkových uznatelných nákladů.

Příjem žádostí:

 • Projektové žádosti lze předládat do 9. října 2014.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Veřejné instituce.
 • Podnikatelské subjekty patřící mezi mikropodniky, malé a střední podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora znevýhodněných osob na trhu práce při hledání a udržení práce.
 • Trénink pracovních dovedností, tj. např. job kluby, podporované zaměstnávání, tréninková pracovní místa v kavárně, dílně, obchodu aj.
 • Vzdělávání znevýhodněných osob s cílem integrovat a udržet tyto osoby na trhu práce.
 • Rozvoj aktivit podporujících prodlužování pracovního života, tj. např. doplnění dovedností osob v předdůchodovém věku.
 • Nezbytné doprovodné aktivity sledující a zajišťující cíle projektu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tento program činí 90 000 000 Kč.
 • Maximální míra dotace dosahuje až 100% celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Minimální výše celkových nákladů projektu činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových nákladů projektu činí 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Aktivity zapojující znevýhodněné osoby musí probíhat minimálně po dobu 8 měsíců realizace projetku.

Doplňující informace:

 • Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Podívejte se také na článek k této výzvě Podpora vstupu na trh práce hl. m. Prahy pro znevýhodněné osoby a podpora souladu soukromého a pracovního života, od redaktorů webu Dotacni-noviny.cz

Zdroj[mpress_banner banner=“7708”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru