Přeskočit na obsah

Podpora vstupu na trh práce — B. Podpora souladu pracovního a soukromého života

Hlavní město Praha vyhlásilo výzvu, jejímž cílem je umožnit návrat na trh práce osobám, které dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny a napomoci k odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví. Žadateli dotace pro projekty naplňující smysl této výzvy mohou být neziskové organizace, veřejné, ale i soukromé podniky, pokud ovšem patří mezi mikropodniky, malé, anebo střední podniky. Do cílové skupiny osob, kterým pomohou předkládané projekty, patří rodiče na rodičovské či mateřské dovolené nebo vracející se po rodičovské či mateřské dovolené zpět do práce a osoby vracející se po péči o závislého člena rodiny na trh práce, rodiče samoživitelé s dětmi a zaměstnanci s dětmi. Celková alokace pro tuto výzvu činí 60 000 000 mil. Kč. Na projekt je možné získat dotaci ve výši až 100% celkových uznatelných nákladů.

Příjem žádostí:

 • Projektové žádosti lze předládat do 9. října 2014.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Veřejné instituce.
 • Podnikatelské subjekty patřící mezi mikropodniky, malé a střední podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Vzdělávání a podpůrné aktivity pro rodiče na/po rodičovské/mateřské dovolené a pro osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny s cílem usnadnit nalezení vhodného pracovního uplatnění (s důrazem na aktivity zaměřené na osoby bez předchozí pracovní zkušenosti vracející se z rodičovské dovolené a na aktivity zaměřené na rodiče samoživitele).
 • Rozvoj služeb péče o děti do 10 let věku s cílem sladit pracovní a soukromý život jejich rodičů, např. rozvoj firemní školky, rozvoj služeb mateřských center, rozvoj služeb péče o děti do 3 let věku apod.
 • Zavádění flexibilních forem organizace práce s cílem podpořit vznik pracovního prostředí vstřícného k rodinám.
 • Nezbytné doprovodné aktivity sledující a zajišťující cíle projektu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tento program činí 60 000 000 Kč.
 • Maximální míra dotace dosahuje až 100% celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Minimální výše celkových nákladů projektu činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových nákladů projektu činí 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Aktivity zapojující znevýhodněné osoby a děti znevýhodněných osob musí probíhat minimálně po dobu 8 měsíců realizace projetku.

Doplňující informace:

 • Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Podívejte se také na článek k této výzvě Podpora vstupu na trh práce hl. m. Prahy pro znevýhodněné osoby a podpora souladu soukromého a pracovního života, od redaktorů webu Dotacni-noviny.cz

Zdroj

[mpress_banner banner=“7708”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru