Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 v Jihočeském kraji

imac-1999636__340
Share Button

Dotace na vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb s místem poskytování na území Jihočeského kraje koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020 do 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce;
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji působící v sociální oblasti;
 • Spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblasti;
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v sociální oblasti;
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb s místem poskytování na území Jihočeského kraje koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. Příjemce dotace je povinen zajistit, že pořízené vybavení nebo úprava společné televizní antény budou ve vlastnictví nebo v užívání příjemce dotace po dobu alespoň 3 let od pořízení.

Forma a výše podpory:

 • Finanční podpora do výše 1 000 Kč na set top box ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.

 • Finanční podpora do výše 3 000 Kč na televizní přijímač jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
 • Finanční podpora do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), případně do výše 7 000 Kč za každou další nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele). Za způsobilé výdaje se považují i výdaje spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému (STA).

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora se vyplácí zpětně. Žadatel dle tohoto bodu podává v rámci dotačního programu pouze jednu žádost o finanční podporu, tj. jednorázově za všechny výdaje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>