Přeskočit na obsah

Podpora vybraných služeb zdravotní péče v Ústeckém kraji

Dotace na podporu vybraných služeb zdravotní péče realizovaných poskytovateli zdravotních služeb na území Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí, která je stanovena od 4. dubna do 30. dubna 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, s výjimkou právnických osob zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, s oprávněním poskytovat zdravotní služby v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, která poskytuje vybrané zdravotní služby v dané formě (viz bod 2 tohoto dotačního programu) na území Ústeckého kraje, a která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora vybraných služeb zdravotní péče realizovaných poskytovateli zdravotních služeb na území Ústeckého kraje.
 • Předmětem podpory jsou následující služby nehrazené ze zdravotního pojištění a realizované na území Ústeckého kraje v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024: 
  • Okruh 1
   • a) zajištění kapacit zdravotních služeb v rámci programů hospicové a paliativní péče (provozní výdaje),
   • b) intervenční programy v oblasti prevence sexuálně přenosných chorob,
   • c) programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a akutně intoxikovaných,
  • Okruh 2
   • zajištění kapacit zdravotních služeb v rámci programů hospicové a paliativní péče (materiální a technické vybavení).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu. 
  • Okruh 1 — 6 000 000 Kč na rok 2024.
  • Okruh 2 — 4 000 000 Kč na rok 2024.
 • Okruh 1
  • Maximální podíl dotace kraje je v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje 70 % z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých v žádosti.
  • Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven), nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného dotačního programu Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných zdrojů.
 • Okruh 2
  • Maximální podíl dotace kraje je v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje 100 % z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých v žádosti.

Specifika a omezení:

 • V případě, že žadatel požádá o dotaci v obou okruzích, přiloží rozpočet služby za Okruh 1 a zároveň i přehled nákladů pro Okruh 2.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru