Přeskočit na obsah

Podpora vybraných služeb zdravotní péče v Ústeckém kraji

Dotace na podporu vybraných služeb zdravotní péče realizovaných poskytovateli zdravotních služeb na území Ústeckého kraje mohou získat fyzické nebo právnické osoby s oprávněním poskytovat zdravotní služby.

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí, která je stanovena od 4. 4. do 14. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, s výjimkou právnických osob zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, s oprávněním poskytovat zdravotní služby v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, která poskytuje vybrané zdravotní služby v dané formě (viz bod 2 tohoto dotačního programu) na území Ústeckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Zkvalitnění zdravotních služeb a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva v regionu v souladu s připravovaným dokumentem „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2021 – 2025“, který je Ústeckým krajem zpracováván na základě evaluace strategie z období 2015 – 2020 a v návaznosti na strategické dokumenty České republiky v oblasti zdraví.
 • Předmětem podpory jsou následující služby nehrazené ze zdravotního pojištění a realizované na území Ústeckého kraje: 
  • a) zajištění zdravotní péče v rámci programů hospicové péče,
  • b) programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a akutně intoxikovaných,
  • c) programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnických zařízeních.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu 4 000 000 Kč na rok 2022.
 • Maximální podíl dotace kraje je v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje 90 % z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Služby realizované na území Ústeckého kraje v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru