Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora vybraných služeb zdravotní péče v Ústeckém kraji

shutterstock_140404582.jpg
Share Button

Dotace na podporu vybraných služeb zdravotní péče realizovaných poskytovateli zdravotních služeb na území Ústeckého kraje mohou získat fyzické nebo právnické osoby s oprávněním poskytovat zdravotní služby.

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí, která je stanovena od 13. do 24. ledna 2020.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, s výjimkou právnických osob zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, s oprávněním poskytovat zdravotní služby v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, která poskytuje vybrané zdravotní služby v dané formě (viz bod 2 tohoto dotačního programu) na území Ústeckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Zkvalitnění zdravotních služeb a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva v regionu v souladu se „Strategií podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015- 2020“.
  • a) zajištění zdravotní péče v rámci programů hospicové péče,
  • b) programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a akutně intoxikovaných,
  • c) programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnických zařízeních.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu 4 000 000 Kč na rok 2020.
 • Maximální podíl dotace kraje je v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje 90 % z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo souvisejících s poskytováním výše uvedených služeb zdravotní péče v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>