Přeskočit na obsah

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV

Finanční podpora na realizaci projektů dobrovolnických center, případně dobrovolnických center rozšířených o neformální pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby. Celková alokace je 2,394 mil. Kč. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 5. 2016 do 16. 5. 2016.

Příjemci podpory:

 • O podporu mohou žádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby dle platných zákonů.

Typy podporovaných projektů:

 • Spolufinancování nákladů na provoz dobrovolnických center na území Kraje Vysočina (náklady na koordinátora dobrovolníků, na jejich vyhledávání, zaškolování a administrativu spojenou s touto agendou, na cestovní náhrady a další související výdaje).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 2 394 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 400 000 Kč.
 • Spolufinancování ze strany kraje tvoří až 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou získání dotace je: 
  • Vysílání dobrovolníků alespoň do třech registrovaných sociálních služeb;
  • skutečnost, že v projektu bylo v rámci uplynulého kalendářního roku zajištěno 1 500 dobrovolnických hodin a v období, na které žadatel žádá dotaci, předpokládá minimálně zajištění dobrovolnické práce v tomto rozsahu;
  • realizace projektu dobrovolnického centra alespoň od 1. 1. 2013.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru