Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji

sp-5
Share Button

Dotační řízení v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby na základě registrace.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o poskytnutí příspěvku budou přijímány od 29. května 2018 do 5. června 2018.

Příjemce podpory:

  • Právnické a fyzické osoby, které poskytují vybrané sociální služby (intervenční centra – pouze ambulantní a terénní forma, kontaktní centra, krizová pomoc – pouze ambulantní a terénní forma, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny a terénní programy) a pro služby nově zařazené do Základní sítě kraje na základě registrace.

Typy podporovaných projektů:

  • Finanční podporu z rozpočtu kraje lze poskytnout pouze na úhradu uznatelných nákladů, které jsou uvedené v Metodice 5. dotačního programu a jsou určené na poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci 5. dotačního programu činí 30.000 Kč, maximální výše dotace v případě vybraných sociálních služeb činí 400.000 Kč a v případě nově zařazených sociálních služeb do Základní sítě kraje činí 70 % celkových uznatelných nákladů rozpočtu uvedeného v Žádosti 5. dotačního programu.

Specifika a omezení:

  • Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu, na předepsaném formuláři obsahující všechny povinné přílohy, které odpovídají okruhu stanoveného v předmětu finanční podpory tohoto dotačního programu.
  • Elektronické podepsání žádostí o dotace na dotační rok 2018 je povinné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>