Přeskočit na obsah

Podpora vybudování a modernizace sportovišť v Plzeňském Kraji

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 1. 2024 do 31. 1. 2024, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Obce, svazek obcí a právnické osoby, fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající, v jejichž vlastnictví je sportoviště, nebo mají sportoviště dlouhodobě svěřené do užívání, a kteří zároveň naplňují účel a cíle tohoto programu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí (v případě parasportů např. elektrický sportovní vozík apod.).
  • poskytnutí podpory na vybudování, obnovu a modernizaci sportovišť, která jsou v užívání obcí, svazku obcí nebo ve vlastnictví právnických osob působících v oblasti sportu, případně ve vlastnictví fyzických osob,
  • přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji, přispět ke zvýšení kvality stávajících sportovních zařízení, rozšíření ploch sportovních zařízení,
  • podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními kluby a sportující veřejností,
  • podpora infrastruktury a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zajištění a zvýšení dostupnosti sportovních zařízení pro parasportovce.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci programu z rozpočtu Plzeňského kraje je 20 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 500 000 CZK.
 • Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací předloženého projektu ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Poskytnutou dotaci lze čerpat od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dotaci lze použít na náklady předfinancované příjemcem vynaložené na realizaci projektu od 1. 1. 2024).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru