Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora vybudování a modernizace sportovišť v Plzeňském kraji

tartan-track-2678544__340
Share Button

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádost lze podávat od 19. 2. 2021, 0:00:00 do 10. 3. 2021, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem, obce a právnické osoby, v jejichž vlastnictví je sportoviště, nebo mají sportoviště dlouhodobě svěřené do užívání, příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu.
 • Přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení.
 • Podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností.
 • Podpora organizací, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.
 • Podpora infrastruktury a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zlepšení přístupnosti sportovních zařízení handicapovaným sportovcům.

Forma a výše podpory:

 • Dotace  bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových nákladů.
 • Minimální výše plánovaných investičních nákladů předloženého projektu žadatele o dotaci/příspěvek je 100 000 Kč včetně DPH.
 • Maximální výše poskytnuté dotace může dosahovat částky až 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Preferováni budou žadatelé se sídlem v Plzeňském kraji.
 • Jedním žadatelem může být do tohoto Programu podána pouze jedna žádost.
 • Poskytnutou dotaci/příspěvek lze čerpat od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (dotaci/příspěvek lze použít na náklady předfinancované příjemcem vynaložené na realizaci projektu od 1. 1. 2021).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>