Přeskočit na obsah

Podpora výroby celovečerního nebo krátkometrážního animovaného filmu

Cílem programu je podporovat projekty, jejichž scénář je připraven k realizaci po stránce propracovanosti příběhu, postav, děje i dialogů, podporovat originalitu výtvarného řešení, obsahu i zpracování, podporovat režisérsko-producentské týmy, které vykazují vysokou míru kreativity a zároveň vysokou úroveň produkční práce aj. 

Příjem žádostí:

 • Do 19. 4. 2016.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty, jejichž scénář je připraven k realizaci po stránce propracovanosti příběhu, postav, děje i dialogů.
 • Originalita výtvarného řešení, obsahu i zpracování námětu a tématu.
 • Projekty, které mají precizně zpracované podklady pro natáčení.
 • Režisérsko-producentské týmy, které vykazují vysokou míru kreativity a zároveň vysokou úroveň produkční práce.
 • Projekty, které jsou určeny primárně ke kinematografickému užití.
 • Filmy, jejichž téma si udržuje mezinárodní srozumitelnost při zachování národního charakteru díla.
 • Projekty, které jsou vytvořeny v mezinárodní koprodukci.
 • Stylová, žánrová a tématická pestrost realizovaných projektů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 40 mil. Kč.
 • Forma podpory: dotace s podílem na zisku.
 • Je vyžadována finanční spoluúčast ze strany žadatele — alespoň 50 % celkových výrobních nákladů.

Specifika a omezení:

 • Správní poplatek činí 10 000 Kč.
 • Nejpozději do dvou let od vydání rozhodnutí musí žadatel předložit podklady dokládající 70 % financování díla.

Doplňující informace:

 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace by mělo být vydáno do 17. 7. 2016.
 • Žádosti se doručují písemnou formou prostřednictvím pošty nebo osobně. Případně lze využít datové schránky.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru