Přeskočit na obsah

Podpora výroby celovečerního nebo krátkometrážního dokumentárního filmu

Státní fond kinematografie vydal novou výzvu k podávání žádostí na podporu kinematografie. Podporován bude celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film (s českou finanční účastí od 50 % financování celkových výrobních nákladů).

 Příjem žádostí:

  • Termín pro podávání žádostí je do 19. 4. 2016.
  • Žádost lze podat písemně a doručit poštou či osobně na Státní fond kinematografie.
  • Součástí žádosti mohou být také audiovizuální ukázky, které je nutné zpřístupnit prostřednictvím služby vimeo či podobné služby určené pro sdílení videa. Zároveň je nutné ukázky doručit na 1 DVD poštou či osobně.

Příjemci podpory:

  • Podpora je určena pro výrobce nebo koproducenta, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky a podílí se v rozsahu alespoň 50 % na financování celkových výrobních nákladů filmu.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporován je celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film s českou finanční účastí od 50 % financování celkových výrobních nákladů.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem podpory této výzvy činí 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Nejpozději do dvou let od vydání rozhodnutí musí žadatel předložit podklady dokládající 70 % financování díla (koprodukční smlouvy, Eurimages atd.).
  • Lhůta pro dokončení projektu dle žádosti je nejpozději do 31. 12. 2019.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru