Přeskočit na obsah

Podpora výstav pořádaných chovatelskými organizacemi v Pardubickém kraji

Dotace na podporu výstav pořádaných chovatelskými organizacemi.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 12. 2023 do 18. 12. 2023.

Příjemci podpory:

  • Pobočné spolky organizace Český svaz chovatelů, z.s., které vznikly nejméně 6 měsíců před datem vyhlášení tohoto dotačního programu a působí na území Pardubického kraje. 

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem programu je finanční podpora pořádání chovatelských výstav.
  • Bližší zdůvodnění podpory a cíle, kterých má být dosaženo: podpora aktivit směřujících ke zvýšení povědomí veřejnosti o zemědělství a výrobě potravin, ke zvýšení zájmu o studium zemědělských oborů a zvýšení zájmu o práci v zemědělství, podpora spolkové činnosti, možnost prezentovat výsledky zájmové činnosti, rozvoj nestátních neziskových organizací formou vzdělávání, propojování neziskového sektoru.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program je 700 000 Kč.
  • Minimální výše je stanovena na 10 000 Kč.
  • Maximální výše je stanovena na 200 000 Kč.
  • Výše dotace se poskytuje do výše 70 % skutečných nákladů na akci.
  • Pokud bude součástí výstavy soutěž mladých chovatelů, je k dotaci poskytnut bonus ve výši 10 000 Kč. Za mladého chovatele je považována osoba ve věku do 30 let včetně (posuzováno ke dni konání výstavy).

Specifika a omezení:

  • Z dotačního programu jsou vyloučeny chovatelské kluby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru