Přeskočit na obsah

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Jihočeském kraji

Program je zaměřen na řádné odkanalizování obcí do 2 500 obyvatel, řádné zásobování obyvatelstva pitnou vodou obcí do 2 500 obyvatel a čištění odpadních vod do 500 EO.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. ledna 2023 do 31. ledna 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce do 2 500 obyvatel.
 • Dobrovolné svazky obcí — platí pro členy svazku do 2 500 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1 Výstavba kanalizace a obnova kanalizace v lokalitě s uceleným kanalizačním systémem sloužícím pro veřejnou potřebu. Opatření je investičního nebo neinvestičního charakteru.
 • Opatření č. 2 Výstavba a obnova vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod. Opatření je investičního nebo neinvestičního charakteru.
 • Opatření č. 3 Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod. Opatření je pouze investičního charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2023 k dispozici, činí 30 mil. Kč.
 • Maximální výše grantu v programu Kanalizace je 3 mil. Kč.
 • Maximální výše grantu v programu Vodovody, související objekty a úpravny vody je  3 mil. Kč.
 • Maximální výše grantu v programu  ČOV je 3 mil. Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast je 30 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru