Přeskočit na obsah

Podpora výstavby a opravy cyklostezek pro Olomoucký kraj

Dotace na podporu výstavby a oprav cyklistických stezek a cyklistických komunikací v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 14. 1. 2022 do 31. 1. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje a podpora aktivního trávení volného času.
  • Současně má program podporou budování cyklistických stezek jako samostatných dopravních tras a budováním úseků cyklistických komunikací v režimu dopravního značení B11 (polní, lesní cesty) přispívat ke zlepšení ekologicky šetrné dopravy při cestě občanů kraje do zaměstnání, škol a na úřady, v rámci dopravní obslužnosti území.
  • Dotační program je v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji.

Forma výše podpory:

  • Maximální výše žádosti o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje může být až 50 % položkových nákladů jednotlivé stavby.
  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 2 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat maximálně 3 žádosti na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního programu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru