Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora výstavby a opravy cyklostezek pro Olomoucký kraj

shutterstock_155878709.jpg
Share Button

Dotace na výstavbu a opravy cyklostezek. Výstavbou se pro účel těchto „Podmínek“ rozumí proces realizace nových cyklostezek a jakýchkoliv stavebních zásahů do těchto cyklostezek, např. rekonstrukce, přestavba atp.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. 2020 do 7. 2. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje. Současně má program podporou budování cyklistických stezek jako samostatných dopravních tras přispívat ke zlepšení ekologicky šetrné dopravy při cestě občanů kraje do zaměstnání, škol a na úřady, v rámci dopravní obslužnosti území.

Forma výše podpory:

  • Maximální výše žádosti o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje může být až 50 % položkových nákladů jednotlivé stavby.
  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 2 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního programu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>