Přeskočit na obsah

Podpora výstavby a opravy cyklostezek pro Olomoucký kraj

Dotace na podporu výstavby a oprav cyklistických stezek a cyklistických komunikací v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 12. 1. 2024 do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program je určený na investiční i neinvestiční akce zaměřené na následující aktivity: 
  • budování nových cyklistických stezek označených dopravní značkou C8a a C8b, C9a a C9b,
  • budování nových cyklistických stezek označených dopravní značkou C10a a C10b – na část týkající se cyklostezky,
  • budování nových cyklistických komunikací v režimu dopravního značení B11 (polní, lesní cesty),
  • opravy stávajících cyklistických stezek a cyklistických komunikací,
  • budování a opravy mostů a lávek podmiňujících funkci cyklistické stezky nebo komunikace a umožňujících pohyb cyklistů na kole
   (nikoliv jen pro pěší).

Forma výše podpory:

 • Maximální výše žádosti o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje může být až 50 % položkových nákladů jednotlivé stavby.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 2 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat maximálně 2 žádosti na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního programu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru