Přeskočit na obsah

Podpora výstavby a rekonstrukcí — Olomoucký kraj

Podpora výstavby a rekonstrukcí je možné žádat o finanční podporu na investiční dotace do oblasti výstavby a rekonstrukcí knihoven a kulturních zařízení zaměřené cíleně na zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život v obcích a městech Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 1. 2019 do 4. 2. 2019.

Příjemci podpory:

  • Obec nad 1 000  obyvatel.
  • Dobrovolný svazek obcí nad 1 000 obyvatel.
  • Právnická osoba, jejímž předmětem je činnost podpora kultury a jejíž sídlo či provozovna se nachází na území Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výstavby a rekonstrukce knihoven a kulturních zařízení zaměřené cíleně na zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život v obcích a městech Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jednu akci činí 40 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jednu akci činí 1 000 000 Kč.
  • Míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru