Přeskočit na obsah

Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji

Dotace na podporu vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných mezinárodních, nadregionálních a významných regionálních cyklotras. Podporovat výstavbu specializované cyklistické infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Výzva k podávání žádostí bude v aplikaci otevřena od 1. 2. 2024 od 08:00 hodin do 23. 2. 2024 v 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, zájmová sdružení právnických osob, spolky.

Typy podporovaných projektů:

 • A) Výstavba cyklostezek, cyklotras a přírodě blízkých cest určených pro pohyb cyklistů. 
  • Výstavba nových, opravy a propojení stávajících úseků mezinárodních nadregionálních a regionálních cyklostezek, cyklotras,
  • budování přírodě blízkých cest a MTB tras určených pro pohyb cyklistů.
 • B) Vybudování specializované cyklistické infrastruktury. 
  • vybudování specializované cyklistické infrastruktury (Skills trasa, pumptrek,   in-line trasa, atd.).

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude příjemci poskytnuta ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů.
 • Podpora v rámci opatření A): min. 1 500 000 Kč, max. 10 000 000 Kč.
 • Podpora v rámci opatření B): min. 300 000 Kč, max. 1 700 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace dotovaného projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2025.
 • Uznatelné jsou náklady vynaložené na projekt od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru