Přeskočit na obsah

Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení v Jihomoravském kraji

Dotační program je zaměřen na přípravu i realizaci staveb, případně na opravy a rekonstrukce již stávajících objektů nebo na přestavbu domů s alespoň 4 byty, určenými pro bydlení osob v nepříznivé sociální a zdravotní situaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • a) V DT 1 od 12. 2. 2024 od 8:00 hod. do 1. 3. 2024 do 14:00 hod., v případě nevyčerpání alokované částky bude následně vyhlášeno druhé kolo podávání žádostí;
   b) V DT 2 je lhůta průběžná od 12. 2. 2024 od 8:00 hod. až do vyčerpání alokované částky, nejpozději však do 30. 9. 2024 do 13:00. hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotační titul 1 a 2 může být tato právnická osoba: 
  • a) Obec na území Jihomoravského kraje,
  • b) dobrovolný svazek obcí1 , jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji,
  • c) dceřiná společnost 100 % vlastněná obcí nebo jiná právnická osoba založená nebo zřízená obcí, ve které obec uplatňuje 100 % vliv.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul 1 – Projektová dokumentace – je zaměřen na podporu zpracování samostatné projektové dokumentace k realizaci stavby na území Jihomoravského kraje: 
  • a) výstavba nového objektu splňujícího podmínky tohoto programu,
   b) přestavba stávajícího objektu na objekt, který bude poskytovat bydlení splňující podmínky tohoto programu,
   c) rekonstrukce, přístavba a nástavba stávajícího objektu splňující podmínky tohoto programu.
 • Dotační titul 2 – Realizace stavby – je zaměřen na podporu realizace stavby na území Jihomoravského kraje: 
  • a) Výstavba nového objektu splňujícího podmínky tohoto programu,
  • b) přestavba stávajícího objektu na objekt, který bude poskytovat bydlení splňující podmínky tohoto programu,
  • c) rekonstrukce a opravy, přístavba a nástavba stávající stavby splňující podmínky tohoto programu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt nebo akci činí 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt nebo akci činí: 
  • a) u dotačního titulu 1: 500 000 Kč,
  • b) u dotačního titulu 2: 5 000 000 Kč a zároveň maximálně 500 000 Kč na 1 bytovou jednotku.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích akce činí u projektů, které žadatel bude spolufinancovat: 
  • a) pouze ze svých vlastních zdrojů. 
   • i) u dotačního titulu 1 max. 70 % celkových uznatelných výdajů akce,
   • ii) u dotačního titulu 2 max. 60 % celkových uznatelných výdajů akce a zároveň maximálně 500 000 Kč na 1 bytovou jednotku,
  • b) z dalších (cizích) zdrojů u dotačního titulu 1 a 2 maximálně 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů akce; zbytkovou částí celkových uznatelných výdajů akce se rozumí celkové uznatelné výdaje akce po odečtení uznatelných výdajů akce hrazených z dalších (cizích) zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Peněžní prostředky mezi jednotlivými dotačními tituly lze v rámci dotačního programu převádět.
 • Uznatelné výdaje musí vzniknout v době od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru