Přeskočit na obsah

Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť v Olomouckém kraji

Cílem dotačního programu je podpora dětských dopravních hřišť, jejichž rozvoj přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí na pozemních komunikacích a také ke snížení rizika úrazů dětí v silničním provozu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 1. 2024 do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora dětských dopravních hřišť, jejichž rozvoj přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí na pozemních komunikacích a také ke snížení rizika úrazů dětí v silničním provozu.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 15 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 1 750 000 Kč
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 30 % z celkových uznatelných výdajů.

Specifika a omezení:

  • Žadatel v rámci vyhlášeného dotačního titulu může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru