Přeskočit na obsah

Podpora výstavby podporovaných bytů z ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo na konci prosince 2014 výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty z programu Podpora bydlení — podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. Dotace budou poskytnuty na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení, tj. pro seniory a osoby se ztíženým přístupem k bydlení v důsledku speciálních potřeb.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 5. 1. 2015 do 13. 3. 2015.

Příjemci podpory:

  • Podnikající fyzická nebo právnická osoba (včetně obcí), která má sídlo v některé z členských zemí EU nebo která je součástí EHP nebo Švýcarské konfederace.

Typy podporovaných projektů:

  • Pečovatelský byt – pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je daná věkem či zdravotním stavem.
  • Vstupní byt — pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které pobírají dávky v hmotné nouzi, žijí v sociálně vyloučené romské lokalitě, ukončily výkon trestu apod.
  • Komunitní dům seniorů – sociální nájemní bydlení s důrazem na osobní nezávislost pro osoby nad 60 let.

Forma a výše podpory:

  • Podpora je poskytována ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci v režimu „de minimis“ a její výše závisí na účelu budovy a počtu bytových jednotek.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Přečtěte si také článek Podpora výstavby podporovaných bytů z ministerstva pro místní rozvoj, který zjednodušenou formou informuje o dané výzvě.

 [mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru