Přeskočit na obsah

Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací v Pardubickém kraji

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a opravy sportovních zařízení, pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro příjem žádostí: 3. ledna 2018 — 31. ledna 2018.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace, obec s počtem obyvatel do 5 000 k 1. 1. 2017).

Typy podporovaných projektů:

  • Program podporuje výdaje v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav sportovních zařízení (rekonstrukce a opravy kabin, hrací plochy, střechy apod.) a pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem prostředků určených pro tento program činí 4 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace je 50 000 Kč a maximální výše dotace je 200 000 Kč.
  • Míra podpory může dosáhnout maximálně 70 % (50 % u obcí) z celkových přijatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území Pardubického kraje.
  • V programu nejsou oprávněným žadatelem hasičské spolky.
  • Příjemce se zavazuje nepřevést majetek (vyjma inženýrských sítí), který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu nejméně pěti let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo zajišťovacího převodu práva.
  • Podmínkou pro určení uznatelnosti výdajů je jejich vynaložení v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru