Přeskočit na obsah

Podpora vývoje samostatných projektů a souborného financování v dílčím programu MEDIA — projektové soubory

Podpora producentské a scenáristické přípravy souboru 3 — 5 audiovizuálních děl je určena středně velkým evropským nezávislým produkčním společnostem, které již mají zkušenosti na mezinárodní úrovni a finanční kapacitu vyvíjet několik projektů současně. K souboru projektů je možné (nepovinně) přidat i jeden krátký film (podpora začínajícího talentu).

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány do 20. 02. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Společnost:
  • Nezávislá – TV nesmí vlastnit více než 25% podíl ve společnosti.
  • Hlavní předmět činnosti — výroba audiovizuálních děl.
  • Registrována v jedné ze zemí programu MEDIA a vlastněna občany těchto zemí.
  • Právní existence alespoň tři roky.
  • O podporu může žádat právnická i fyzická osoba (OSVČ). O podporu nemohou žádat nadace, instituce, univerzity ani jednotlivci.
 • Referenční dílo:
  • Společnost musí prokázat, že realizovala dílo, které bylo komerčně šířeno v období od 1. 1. 2016 do data podání žádosti.
  • V alespoň 3 zahraničních teritoriích; dílo muselo být realizováno v období pěti let předcházejících podání žádosti.
  • V úvahu se berou pouze díla, na nichž se společnost podílela jako jediný producent nebo hlavní koproducent.
  • Pro referenční dílo platí stejná kritéria jako pro filmy v okruhu MEDIA Development.

Typy podporovaných projektů:

 • Kina:
  • Hrané filmy, animované a tvůrčí dokumentární filmy delší než 60 min.
 • Televize nebo digitální platformy:
  • Hrané filmy delší než 90 min.
  • Tvůrčí dokumentární filmy delší než 50 min.
  • Animované filmy delší než 24 min.
  • Jednotlivé filmy i seriály.
  • Minimální délka neplatí pro projekty nabízející uživatelskou zkušenost v nelineárním formátu (např. virtuální realita).
 • Krátký film — podpora výroby (nepovinná součást souboru projektů):
  • Hraný, animovaný nebo tvůrčí dokumentární film s max. délkou 20 minut.
  • Podpora začínajícího talentu — scenárista, režisér, producent, který již získal profesionální zkušenosti (např. studentské nebo samofinancované filmy), ale ještě nevyrobil dílo v komerční distribuci.

Forma a výše podpory:

 • 70 – 200 000 EUR pro soubor animovaných a hraných filmů.
 • 70 000 – 150 000 EUR pro soubor dokumentárních filmů.
 • Na jeden projekt v souboru 10 000 – 60 000 EUR.
 • Podpora projektů v souboru nesmí přesáhnout 50 % rozpočtu na daný projekt
 • V případě přidaného projektu krátkého filmu je max. podpora 10 000 EUR, která nesmí přesáhnout 80 % uznatelných nákladů na produkci tohoto projektu.

Specifika a omezení:

 • Společnost musí doložit, že přímo nebo prostřednictvím opce vlastní většinu práv ke každému projektu ze souboru.
 • V případě adaptace musí společnost doložit i práva k adaptaci.
 • Program MEDIA Development nepodporuje záznamy, reportáže, publicistické a zpravodajské pořady a magazíny, reality show nebo vzdělávací, výukové a instruktážní programy, studentské a absolventské filmy.
 • Hlavní natáčení projektů ve vývoji smí začít až 8 měsíců od podání žádosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru