Přeskočit na obsah

Horizont 2020 — podpora výzkumných projektů

Dotaci na výzkumné aktivity je možné získat v rámci programu ERC Zahajovací granty. Program je součástí priority Horizontu 2020 „Excelentní věda“ a je určen na podporu vynikajících výzkumných pracovníků. Žadatelé o podporu musí prokázat průkopnický charakter, ambice a proveditelnost jejich vědeckého návrhu.

Příjem žádosti:

  • Žádosti o dotaci je možno podávat do 3. 2. 2015, 17:00.

Příjemci podpory:

  • Vědečtí výzkumníci, kteří chtějí sestavit vlastní výzkumný tým či program.
  • Vedoucí již zavedených výzkumných týmů.

Typy podporovaných projektů:

  • Jsou podporovány celé řady projektů libovolného zaměření. Udělování probíhá na základě přístupu „zdola nahoru“, tedy bez předem daných priorit.
  • Důraz je však kladen zejména mezioborové projekty, překračující hranice jednoho pole působnosti, a projekty využívající nekonvenční a inovativní přístupy.

Forma a výše podpory:

  • Finanční prostředky mohou být uděleny až do výše 1 500 000 EUR na období 5 let.
  • V odůvodněných případech je možné získat dalších 500 000 EUR.

Specifika a omezení:

  • První výzkumníkův PhD titul mu musí být udělen v období mezi dvěma až sedmi lety před 1. lednem 2015.
  • Výzkumník musí prokázat potenciál a zralost pro vedení vlastního výzkumu (například tím, že nejméně jednu významnou publikaci napsal bez pomoci svého nadřízeného). Žadatel by rovněž měl být schopen prokázat dřívější úspěchy, jako jsou vydané publikace, aktivní účast na konferencích, získané ocenění apod.
  • Žadatel bude posuzován bez ohledu na pohlaví, věk, národnost nebo zaměření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Přečtěte si také článek Podpora výzkumných projektů v rámci Horizontu 2020, který zjednodušeně informuje o daném dotačním titulu.
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru