Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – Olomoucký kraj

crutches-538883__340
Share Button

Dotace na  podporu zlepšování zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje realizací významných aktivit v oblasti zdravotnictví, dále podpora zlepšování zdravotního stavu dětí se zdravotním či kombinovaným postižením včetně neurologického, podpora významných akcí/projektů zaměřených na udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků a podpora dárcovství krve v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze fyzická osoba podnikající a/nebo právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je poskytování služeb souvisejících s ochranou a podporou zdraví včetně podpory specifických skupin obyvatelstva a jejich rodin a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví je zejména podpora zlepšování zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje realizací významných aktivit v oblasti zdravotnictví, dále podpora zlepšování zdravotního stavu dětí se zdravotním či kombinovaným postižením včetně neurologického, podpora významných akcí/projektů zaměřených na udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků a podpora dárcovství krve v Olomouckém kraji

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 35 001 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/činnost činí 300 000 Kč s výjimkou kongresů a konferencí, kde maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
 • Míra podpory činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • V tomto dotačním titulu nelze podpořit aktivity, které je možné podpořit v rámci dotačního programu Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021.
 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být:
  • a) příspěvková organizace zřízená v souladu s ustanovením § 27 a násl. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  • b) stát nebo jím zřizované příspěvkové organizace/právnické osoby a subjekty s majetkovou účastí státu,
  • c) obec,
  • d) dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>