Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji

shutterstock_150366119.jpg
Share Button

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 1. 2022 do 10. 1. 2022 do 14:30 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které zajišťují v roce 2022 na území Moravskoslezského kraje pořádání významných sportovních akcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem je podpořit konání a organizační zajištění významných mezinárodních a celostátních sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje dle jednotlivých kategorií:
  1. Pořádání Mistrovství světa, Mistrovství Evropy.
  2. Pořádání Světového, Kontinentálního a Evropského poháru, utkání Světové a Evropské ligy, Mistrovství ČR
   U kategorií 1. a 2. doloží žadatel (nejpozději před poskytnutím dotace) pořádání akce potvrzením příslušného sportovního svazu o konání sportovní akce, která je předmětem projektu, případně o přidělení organizace této akce.
  3. Pořádání ostatních významných sportovních akcí na územní Moravskoslezského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 7 600 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt je 30 000 Kč.
 • Pořádání Mistrovství světa, Mistrovství Evropy – maximální výše poskytnuté dotace na projekt je ve výši 250 000 Kč.
 • Pořádání Světového, Kontinentálního a Evropského poháru, utkání Světové a Evropské ligy, Mistrovství ČR – maximální výše poskytnuté dotace na projekt je ve výši 100 000 Kč.
 • Pořádání ostatních významných sportovních akcí na územní Moravskoslezského kraje – maximální výše poskytnuté dotace na projekt je ve výši 50 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 50 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>