Přeskočit na obsah

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2024 do 9. 1. 2024 do 14:30 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které zajišťují v roce 2024 na území Moravskoslezského kraje pořádání významných sportovních akcí.
 • Žadatel (právnická osoba) musí v době podání žádosti existovat nejméně dva roky.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem je podpořit konání a organizační zajištění významných mezinárodních a celostátních sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje dle jednotlivých kategorií: 
  1. Pořádání Mistrovství světa, Mistrovství Evropy.
  2. Pořádání Světového, Kontinentálního a Evropského poháru, utkání Světové a Evropské ligy, Mistrovství ČR
   U kategorií 1. a 2. doloží žadatel (nejpozději před poskytnutím dotace) pořádání akce potvrzením příslušného sportovního svazu o konání sportovní akce, která je předmětem projektu, případně o přidělení organizace této akce.
  3. Pořádání ostatních významných sportovních akcí na územní Moravskoslezského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt je 30 000 Kč.
 • Pořádání Mistrovství světa, Mistrovství Evropy — maximální výše poskytnuté dotace na projekt je ve výši 250 000 Kč.
 • Pořádání Světového, Kontinentálního a Evropského poháru, utkání Světové a Evropské ligy, Mistrovství ČR — maximální výše poskytnuté dotace na projekt je ve výši 150 000 Kč.
 • Pořádání ostatních významných sportovních akcí na územní Moravskoslezského kraje — maximální výše poskytnuté dotace na projekt je ve výši 70 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 50 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru