Přeskočit na obsah

Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně

Dotace na podporu a sportovních akcí, které mají charakter světových, evropských a republikových soutěží v seniorských nebo mládežnických kategoriích a také podpora významných sportovních akcí, které mají velký marketingový přínos pro město Brno či masovou účastnickou základnu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat: 
  • I. kolo – od 02. 03. 2023 do 31. 03. 2023,
  • II. kolo – od 01. 06. 2023 do 30. 06. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna. Žádost o dotaci si může podat pouze oficiální pořadatel akce, který je k pořádání pověřen zastřešující světovou, evropskou či českou organizací nebo pořadatel, který dle rozdělení do typu akcí spadá do kategorie C, D. Ve výjimečných případech, hodných zvláštního zřetele/veřejného zájmu, může být působnost žadatele i mimo město Brno (akce konaná mimo město Brno).

Typy podporovaných projektů:

 • Rozdělení dle typu akcí: 
  • A. Mistrovství světa, mistrovství Evropy, Grand Prix, světové a evropské pohárové soutěže, zapsané v evropském nebo světovém kalendáři v daném sportovním odvětví,
  • B. Mistrovství ČR, Český pohár,
  • C. Sportovní akce s náklady nad 100 000 Kč,
  • D. Sportovní akce pořádané jednotlivými organizačními složkami svazů či zastřešujících organizací (např. městské, krajské).
 • Podpora sportovních akcí, které mají charakter světových, evropských a republikových soutěží v seniorských nebo mládežnických kategoriích a také podpora významných sportovních akcí, které mají velký marketingový přínos pro město Brno či masovou účastnickou základnu.

Forma a výše podpory:

 • Objem finančních prostředků: 17 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 3 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným městem Brnem nebo jeho městskými částmi.
 • Projekt musí být realizován na území statutárního města Brna nebo jeho realizace musí mít velký přínos pro statutární město Brno.
 • Projekt musí být realizován v době od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru