Přeskočit na obsah

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí — Moravskoslezský kraj

Dotace na podporu projektů, které umožní aktivně a odpovědně realizovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a environmentální poradenství v nejrůznějších formách na území Moravskoslezského kraje, pomohou rozvíjet ochranu a spolupráci na úseku životního prostředí v Moravskoslezském kraji, a to na základě principů udržitelného rozvoje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 4. 2024 (00:00 hod) do 20. 5. 2024 (24:00 hod).

Příjemci podpory:

  • Obce, dobrovolné svazky obcí, spolky nebo pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotační titul č. 1: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství veřejnosti.
  • Dotační titul č. 2: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školství.

Forma a výše podpory:

  • Dotační titul č. 1: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 150 000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 70 %.
  • Dotační titul č. 2: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 70 000 Kč. Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze použít na neinvestiční, investiční nebo kombinovaný projekt realizovaný v období nejdříve od 1. 9. 2024 a nejpozději do 31. 8. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru