Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí – Moravskoslezský kraj

nature-3289812__340
Share Button

Dotace na podporu projektů, které umožní aktivně a odpovědně realizovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a environmentální poradenství v nejrůznějších formách na území Moravskoslezského kraje, pomohou rozvíjet ochranu a spolupráci na úseku životního prostředí v Moravskoslezském kraji, a to na základě principů udržitelného rozvoje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2022 do 29. 4. 2022.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotační titul č. 1: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství veřejnosti.
  • Dotační titul č. 2: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školství.
  • Dotační titul. č. 3: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v sociálních službách.

Forma a výše podpory:

  • Dotační titul č. 1: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 150.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 70 %.
  • Dotační titul č. 2: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 70 000 Kč. Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.
  • Dotační titul č. 3: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 70 000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 70 %.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze použít na neinvestiční, investiční nebo kombinovaný projekt realizovaný v období nejdříve od 1. 7. 2022 a nejpozději do 31. 8. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>