Přeskočit na obsah

Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji

Dotace na podporu vzdělávání vedoucí ke stabilizaci počtu lékařů na území Jihočeského kraje a k udržení či zlepšení stávajícího rozsahu poskytovaných zdravotních služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat  od 1. 3. 2021 od 00:00 hodin do 12. 3. 2021, do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Pro opatření č. 1
 • Oprávnění žadatelé jsou poskytovatelé zdravotních služeb s místem poskytování zdravotních služeb v Jihočeském kraji, poskytující akutní, příp. následnou lůžkovou péči, kteří uskutečňují specializační vzdělávání lékařů dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pro opatření č. 2
 • Oprávnění žadatelé jsou poskytovatelé zdravotních služeb primární ambulantní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie (praktické lékařství pro děti a dorost), kteří uskutečňují specializační vzdělávání lékařů dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora specializačního vzdělávání lékařů v nemocnicích Jihočeského kraje.
 • Podpora specializačního vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie.

Forma a výše podpory:

 • Podpora specializačního vzdělávání lékařů v nemocnicích Jihočeského kraje: 
  • Max. výše dotace na lékaře v daném oboru 30 000 Kč.
 • Podpora specializačního vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie:
  • Max. výše dotace na lékaře v daném oboru 60 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 0 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru