Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora vzdělávání lékařů v Plzeňském kraji

shutterstock_153244892.jpg
Share Button

Cílem dotačního titulu je podpořit další vzdělávání lékařů a zvyšování jejich kvalifikace formou zahraničních stáží. Získávání nových znalostí, dovedností a inovativních řešení v oblasti medicíny by mělo přispět k celkovému zvyšování kvality zdravotní péče v Plzeňském kraji.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 4. 2020, 6:00:00 do 31. 5. 2020, 23:00:00.

Příjemci podpory:

  • Žadatel o dotaci musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě v České republice.
  • Žadatel o dotaci musí být zaměstnancem zdravotnické záchranné služby nebo lůžkového zdravotnického zařízení na území Plzeňského kraje (nejlépe zdravotnického zařízení, jehož zakladatelem je Plzeňský kraj) na pozici lékaře.
  • Zahraniční stáž musí probíhat ve zdravotnickém zařízení mimo území České republiky v oboru souvisejícím s pracovní činností žadatele. Minimální doba trvání stáže je stanovena na 5 dnů po sobě jdoucích.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora dalšího vzdělávání lékařů a zvyšování jejich kvalifikace formou zahraničních stáží.
  • Z dotace mohou být hrazeny: náklady na ubytování, dopravu hromadnými dopravními prostředkylékařská prohlídka ke zjištění zdravotní stavu včetně odborného vyšetření, povinné a doporučené očkování a vydání potvrzení pro pracovníky vyjíždějící do zahraničí za účelem stáže, cestovní pojištění do zahraničí a vízum.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace programu činí 240 tis. Kč.
  • Dotace bude jednomu příjemci poskytnuta maximálně ve výši 30 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace může být využita ke krytí výše uvedených nákladů/výdajů předfinancovaných příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2021. V rámci tohoto období musí také dojít k realizaci příslušné zahraniční stáže.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>