Přeskočit na obsah

Podpora vzdělávání lékařů v Plzeňském kraji

Cílem dotačního titulu je zvyšování kvalifikace lékařů formou zahraničních stáží. Získávání nových znalostí, dovedností a zkušeností v oblasti medicíny přispívá k celkovému zvyšování kvality zdravotní péče v Plzeňském kraji.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 6. 2024, 7:55:47 do 3. 7. 2024, 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Žadatel o dotaci musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě v České republice.
  • Žadatel o dotaci musí být zaměstnancem zdravotnické záchranné služby nebo lůžkového zdravotnického zařízení na území Plzeňského kraje (nejlépe zdravotnického zařízení, jehož zakladatelem je Plzeňský kraj) na pozici lékaře.
  • Zahraniční stáž musí probíhat ve zdravotnickém zařízení mimo území České republiky v oboru souvisejícím s pracovní činností žadatele. Minimální doba trvání stáže je stanovena na 5 dnů po sobě jdoucích.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem dotačního programu je finančně podpořit další vzdělávání lékařů.
  • Důvodem podpory (cílem programu) je zvyšování kvalifikace lékařů formou zahraničních stáží. Získávání nových znalostí, dovedností a zkušeností v oblasti medicíny přispívá k celkovému zvyšování kvality zdravotní péče v Plzeňském kraji.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace programu činí 240 tis. Kč.
  • Dotace bude jednomu příjemci poskytnuta maximálně ve výši 30 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace může být využita ke krytí výše uvedených nákladů/výdajů stáže předfinancovaných příjemcem v období od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2025. V rámci tohoto období musí také dojít k realizaci příslušné zahraniční stáže.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru