Přeskočit na obsah

Podpora vzdělávání v Afghánistánu

Česká rozvojová agentura vyhlašuje Výběrové řízení v rámci dotačního titulu Podpora vzdělávání v Afghánistánu na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce předložených nestátními neziskovými organizacemi. Titul je zaměřen na podporu projektů v sektoru vzdělávání v oblastech a oborech, které jsou definovány afghánskou vládou. Důraz bude kladen na praktické vzdělávání a učňovské školství, zvyšování dostupnosti a kvality vzdělávání pro ženy a dívky.

Příjem žádostí:

  • Do 12. 12. 2014 do 14.00 hodin v písemné podobě.

Příjemci podpory:

  • Neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví, nadace, územní samosprávné celky, další právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb).

Typy podporovaných projektů:

  • Praktické vzdělávání a učňovské školství.
  • Zvyšování dostupnosti a kvality vzdělávání pro ženy a dívky.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků na období let 2015 — 2017 činí 27.000.000 Kč.
  • Dotace se poskytuje v obvyklé výši 70 % rozpočtových nákladů projektu, v odůvodněných případech poskytne ČRA dotaci do max. výše 95 %.

Specifika a omezení:

  • Bude podpořen pouze jeden projekt.
  • Žádost se podává písemně na adrese České rozvojové agentury.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

ZDROJ

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru