Přeskočit na obsah

Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků

Výběrové řízení na projekty na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků je vyhlášeno v rámci Národního programu Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Pozemkové spolky jsou subjekty neziskového sektoru, jejichž funkcí je ochrana a obnova přírodního a kulturního dědictví prostřednictvím právního vztahu k pozemkům a stavbám či dlouhodobé smluvně ošetřené spolupráce s jejich majitelem.

Příjem žádosti:

  • Uzávěrka podávání projektů je 31. března 2015, 16:00.

Příjemci podpory:

  • Řádně registrované organizační složky ČSOP, spolky, obecně prospěšné společnosti a další subjekty (v závislosti na typu podporovaných projektů).

Typy podporovaných projektů:

  • Pilotní projekty.
  • Rozvojové projekty pozemkových spolků.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše požadovaného příspěvku je 30 – 60 tis. Kč, v závislosti na typu projektu.

Specifika a omezení:

  • V rámci tohoto výběrového řízení nelze žádat prostředky na výkupy nemovitostí, investiční náklady, na pohoštění, dary, ceny a odměny při soutěžích apod.
  • Jedna organizace může podat pouze jeden projekt. Součástí rozvojového projektu může být více různých výše uvedených činností.
  • Z výběrového řízení jsou vyloučeny organizace s finančními či majetkovými závazky vůči vyhlašovateli.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru