Přeskočit na obsah

Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

Dotace na podporu zabezpečení škol a školských zařízení je vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vyhlášení dotace vychází z aktuální potřeby zajistit dostatečné zabezpečení škol a školských zařízení.

Příjem žádosti:

  • Žádosti o dotaci je možno podávat do 3. 4. 2015 do 15 hod.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Typy podporovaných projektů:

  • Nákup bezpečnostních prvků (dveří, zámků, kamer, závor, oplocení, osvětlení, záznamové techniky).
  • Montážních prací (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům).
  • Drobné stavební úpravy (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům).
  • Drobné terénní úpravy (např. k zajištění lepší viditelnosti na přístupovou komunikaci) atp.

Forma a výše podpory:

  • Výše poskytnuté dotace se bude odvíjet od výše disponibilních prostředků ministerstva.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být uskutečněn v roce 2015.
  • Dotace může být poskytnuta až do 100 % celkových nákladů projektu.
  • Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit náklady na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (investiční náklady), splátky půjček, leasingové splátky, odpisy majetku a další.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Podívejte se také na článek k této výzvě Zvyšování zabezpečení škol a školských zařízení od redaktorů webu Dotační-noviny.cz.
[mpress_banner banner=“7145”]
 
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru