Přeskočit na obsah

Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví v Královéhradeckém kraji

Podpora zachování a prezentace nemateriálního kulturního dědictví a zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti včetně dětí a mládeže o nemateriálních kulturních statcích tradiční lidové kultury.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 17. 10. 2023 (8:00) do 21. 11. 2023 (14:00).

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora rozvoje a zachování nemateriální tradiční lidové kultury, zejména pak lidové hudby a tance, lidové slovesnosti, lidového divadla, her, obřadů, obyčejů, zvyků, rozličných technologických postupů a dovedností, lidových řemesel a lidové umělecké výroby.
  • Podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků tradiční lidové kultury zapsaných na krajském a republikovém seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury, Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO). Podpora pro nositele ocenění Zlatý kolovrat a Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 150 000 CZK.
  • Maximální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu: 75 %

Specifika a omezení:

  • Datum realizace projektu: od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.
  • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru