Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy Jihočeském kraji

shutterstock_123421084.jpg
Share Button

Dotace na podporu činnosti zařízení, která na území Jihočeského kraje poskytují služby v oblasti péče o nalezená, stará, opuštěná, nemocná, odebraná, týraná či jiným způsobem handicapovaná zvířata.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 2. 7. 2018 – do 13. 7. 2018 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Organizace, které jsou držiteli Rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice vydané MŽP ČR podle § 5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a které mají alespoň jednu odborně způsobilou osobu s Osvědčením o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata podle § 14 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů vydaným Mze ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Energie, voda (pouze za předpokladu, že příjemce dotace doloží vyúčtování skutečných nákladů za rok, ve kterém hradil zálohy), nájem, materiál, vybavení a služby související s realizací projektu (veterinární péče a léčiva, výdaje na odchyt a transport živočichů vč. specifických pomůcek, nákup a dovoz krmiva, údržba zařízení stanice – drobné opravy, nákup pomůcek a potřeb pro živočichy, nákup pracovních a ochranných pomůcek pro ošetřovatele).
 • Vybavení s pořizovací cenou u hmotného majetku do 40 tis. Kč a u nehmotného majetku do 60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok.
 • Cestovní výdaje, výdaje na dopravu (podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce), propagaci, mzdové prostředky (mzdy včetně zákonných odvodů, OON – dohody mimo pracovní poměr vč. zákonných odvodů).

Forma a výše podpory:

 • Celková částka na rok 2018 činí 0,5 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 500 tis. Kč.
 • Dotace je poskytována do výše 100 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nebudou podporována zařízení, která v uplynulých třech letech byla provozována v rozporu s hygienickými a veterinárními předpisy.
 • Nejedná se o program pro volně žijící živočichy.
 • V případě investiční akce příjemce dotace garantuje udržitelnost realizovaného projektu v období tří let po dokončení jeho realizace.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>