Přeskočit na obsah

Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy Jihočeském kraji

Dotace na podporu činnosti zařízení, která na území Jihočeského kraje poskytují služby v oblasti péče o nalezená, stará, opuštěná, nemocná, odebraná, týraná či jiným způsobem handicapovaná zvířata.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 2. 1. do 18. 1. 2019 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Organizace, které jsou držiteli Rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice vydané MŽP ČR podle § 5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a které mají alespoň jednu odborně způsobilou osobu s Osvědčením o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata podle § 14 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů vydaným Mze ČR.
 • Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. mající sídlo na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření 2.A — Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy.
 • Opatření 2.B – Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.: 
  • 1. část — ochranné opatření k omezení střetů motorových vozidel se zvěří: pachové ohradníky a optické výstražné zařízení (retroreflexní fólie).
  • 2. část — činnosti a aktivity související s péčí o zvěř: nákup minerálních a vitaminových přípravků a nákup kamenné soli.

Forma a výše podpory:

 • Opatření 2.A — Min. – max. výše dotace 30 000 — 50 000 Kč.
 • Opatření 2.B — 1. část Min. – max. výše dotace 10 000 Kč — 70 000 Kč.
 • Opatření 2.B — 2. část Min. – max. výše dotace 10 000 Kč — 50 000 Kč.
 • Dotace je poskytována do výše 100 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nebudou podporována zařízení, která v uplynulých třech letech byla provozována v rozporu s hygienickými a veterinárními předpisy.
 • Nejedná se o program pro volně žijící živočichy.
 • V případě investiční akce příjemce dotace garantuje udržitelnost realizovaného projektu v období tří let po dokončení jeho realizace.
 • Oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci dle těchto pravidel!

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru