Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy Jihočeském kraji

shutterstock_123421084.jpg
Share Button

Dotace na podporu činnosti zařízení, která na území Jihočeského kraje poskytují služby v oblasti péče o nalezená, stará, opuštěná, nemocná, odebraná, týraná či jiným způsobem handicapovaná zvířata.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 2. 1. do 18. 1. 2019 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Organizace, které jsou držiteli Rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice vydané MŽP ČR podle § 5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a které mají alespoň jednu odborně způsobilou osobu s Osvědčením o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata podle § 14 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů vydaným Mze ČR.
 • Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. mající sídlo na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření 2.A – Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy.
 • Opatření 2.B – Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.:
  • 1. část – ochranné opatření k omezení střetů motorových vozidel se zvěří: pachové ohradníky a optické výstražné zařízení (retroreflexní fólie).
  • 2. část – činnosti a aktivity související s péčí o zvěř: nákup minerálních a vitaminových přípravků a nákup kamenné soli.

Forma a výše podpory:

 • Opatření 2.A - Min. – max. výše dotace 30 000 – 50 000 Kč.
 • Opatření 2.B – 1. část Min. – max. výše dotace 10 000 Kč – 70 000 Kč.
 • Opatření 2.B – 2. část Min. – max. výše dotace 10 000 Kč – 50 000 Kč.
 • Dotace je poskytována do výše 100 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nebudou podporována zařízení, která v uplynulých třech letech byla provozována v rozporu s hygienickými a veterinárními předpisy.
 • Nejedná se o program pro volně žijící živočichy.
 • V případě investiční akce příjemce dotace garantuje udržitelnost realizovaného projektu v období tří let po dokončení jeho realizace.
 • Oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci dle těchto pravidel!

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>