Přeskočit na obsah

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji

Cílem programu je rozvoj podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji prostřednictvím stimulace k zakládání nových podnikatelských subjektů, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatně výdělečné činnosti fyzických a činnosti právnických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 05. 2024 do 28. 06. 2024.

Příjemci podpory:

 • Dotace může být poskytnuta malému začínajícímu podnikateli, který splňuje následující podmínky: 
  • v případě právnické osoby má sídlo v Ústeckém kraji nebo v případě fyzické osoby má trvalé bydliště v Ústeckém kraji,
  • je podnikatel, bez zaměstnanců nebo podnikatel, který zaměstnává méně než 50 osob,
  • jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR,
  • získal podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení DP nebo v roce předchozím a oprávnění k tomuto předmětu podnikání získal poprvé,
  • je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných krajem na stanovený účel činí 4 400 000 Kč.
 • Minimální výše finančních prostředků na jeden projekt je 50 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace je 200 tis. Kč.
 • Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žádosti projednává a o poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhoduje Rada Ústeckého kraje na základě podkladů zpracovaných hodnotící komisí.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru