Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji

shutterstock_156693107.jpg
Share Button

Dotace na podporu činnosti malých začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 9. 3. 2020.

Příjemci podpory:

 • Dotace může být poskytnuta malému začínajícímu podnikateli, který splňuje následující podmínky:
  • v případě právnické osoby má sídlo v Ústeckém kraji nebo v případě fyzické osoby má trvalé bydliště v Ústeckém kraji,
  • je podnikatel, bez zaměstnanců nebo podnikatel, který zaměstnává méně než 50 osob,
  • jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR,
  • získal podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení DP nebo v roce předchozím a oprávnění k tomuto předmětu podnikání získal poprvé,
  • je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků na jeden projekt je 50 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace je 200 tis. Kč.
 • Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Termín zahájení realizace projektu může být nejdříve 1. 1. 2020 a nejpozději 31. 8. 2020. Přesný termín realizace projektu je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a vychází z údajů uvedených v žádosti o dotaci.
 • Žadateli lze poskytnout dotaci v rámci tohoto DP pouze na jeden projekt.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>