Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji

shutterstock_156239720.jpg
Share Button

Dotační program je určen začínajícím včelařům, fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje. Poskytnuté prostředky řeší problémy začínajících včelařů s pořízením včelstev a minimálního nutného vybavení k včelaření. 

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání přihlášek do dotačního programu je od 2. 1. 2020 do 31. 1. 2020 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatel musí splňovat tyto podmínky:
  • být fyzickou osobou s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje.
  • nesmí být podnikatelem v oblasti zemědělství.
  • nesmí požádat o finanční prostředky na stejný předmět podpory u jiného zdroje.
  • být veden zkušeným včelařem.
  • být v době podání žádosti starší 18 let.
  • být fyzickou osobou zajímající se o včelařskou činnost.
  • být přímo odpovědný za přípravu vlastní činnosti a nepůsobit jako prostředník.
  • být schopen provozovat včelařství minimálně po dobu tří let od podpisu smlouvy.
  • dodržovat zákonné i podzákonné veterinární právní normy v oblasti chovu včel.
  • informovat o svém záměru příslušnou ZO Českého svazu včelařů,.
  • umístit včelstva na území Pardubického kraje.
  • v případě, že s žadatelem byla uzavřena smlouva na poskytnutí finančních prostředků na obdobný dotační program, neporušil žadatel podmínky smlouvy uzavřené v předchozích 3 letech.
  • vyplnit všechny povinné položky v žádosti o dotaci.

Typy podporovaných projektů:

 • Grantové prostředky budou poskytovány pouze na neinvestiční akce, konkrétně na pořízení:
  • 3 včelstev prostých včelího moru.
  • 3 nových nástavkových úlů se 3 nástavky, oddělitelným dnem, víkem, mateří mřížkou a příslušenstvím (tj. rámky nebo přířezy a 10 kg mezistěn).
  • Včelařských potřeb a pomůcek.
  • Absolvování vzdělávacího programu pro začínající včelaře.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je stanovena na 10 000 Kč na jednoho žadatele.
 • Maximální výše grantu je stanovena na 15 000 Kč na jednoho žadatele.

Specifika a omezení:

 • Podpora se nevztahuje na obnovu včelstev zlikvidovaných na pokyn orgánů Státní veterinární správy.
 • Příjemce je veden zkušeným včelařem a informuje o svém záměru včelařit příslušnou základní organizaci Českého svazu včelařů. Příjemce je přímo odpovědný za vlastní včelaření a nesmí působit jako prostředník pro jinou osobu. Příjemce musí dodržovat zákonné i podzákonné veterinární právní normy pro chov včel.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Vaše dotazy a komentáře

 1. Dana Holubová napsal:

  Dobrý den, ráda bych se zajímala o chov včel. Zaujala mě nabídka podpora začínajících včelařů v pardubickém kraji pro rok 2016. Můžete Nepodnikám v zemědělství, včely jsem nikdy neměla. Trvalý pobyt mám v Pardubickém kraji.
  Děkuji.
  Dana Holubová, Nádražní 145, 569 42 Chornice, tel. 704495748

  • Dobrý den,
   ano, je zde nyní možné žádat o příspěvek pro začínající včelaře. Je však nutné splnit několik dalších podmínek. Žadatel musí být veden zkušeným včelařem, být schopen provozovat včelařství minimálně po dobu tří let od podpisu smlouvy, dodržovat zákonné i podzákonné veterinární právní normy v oblasti chovu včel, není dovoleno souběžné včelaření mezi manželi. Kontaktní osoba pro program je Ing. Martin Vlasák, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, tel.: 466 026 464, fax: 466 026 429, e-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz.

   S pozdravem, LT


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>