Přeskočit na obsah

Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo území základní sítě

Cílem dotačního programu je zajištění celoročního provozu ordinace lékařské pohotovostní služby na území obcí s rozšířenou působností, v nichž sídlí nemocnice založené Jihočeským krajem, především v lokalitách s horší dostupnosti či na frekventovaných a turisticky navštěvovaných místech kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 od 00 hodin do 14. 1. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé zdravotních služeb s uděleným oprávněním k poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost a místem poskytování ve SO ORP, pro který budou zajišťovat LPS.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zajištění celoročního provozu ordinace lékařské pohotovostní služby prostřednictvím lékařů se specializovanou způsobilostí na území obcí s rozšířenou působnostní mimo území obcí s rozšířenou působností, v nichž sídlí nemocnice založené Jihočeským krajem.
  • Lékařská pohotovostní služba bude zajišťována jako nevýjezdová, sloučená, tedy společná ordinace pro dospělé a pro děti a dorost.

Forma a výše podpory:

  • Pro výzvu dotačního programu na rok 2022 je k dispozici celková částka 5 100 000 Kč.
  • Max. výše dotace na 1 hodinu provozu ordinace LPS  — 395 Kč.
  • Max. výše dotace  na 1 ordinaci LPS — 850 000 Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele, příp. zřizovatele žadatele činí 20 %.

Specifika a omezení:

  • Podpořena bude vždy pouze jedna žádost v rámci území obce s rozšířenou působností mimo území obec s rozšířenou působností, v níž sídlí nemocnice založená Jihočeským krajem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru