Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo území základní sítě

technology-3239668__340
Share Button

Cílem dotačního programu je zajištění celoročního provozu ordinace lékařské pohotovostní služby na území obcí s rozšířenou působností, v nichž sídlí nemocnice založené Jihočeským krajem, především v lokalitách s horší dostupnosti či na frekventovaných a turisticky navštěvovaných místech kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 1. 2021 od 00:00 hodin do 22. 1. 2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé zdravotních služeb s uděleným oprávněním k poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost a místem poskytování na území obce/obcí s rozšířenou působností, pro kterou/é bude zajišťovat LPS.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zajištění celoročního provozu ordinace lékařské pohotovostní služby prostřednictvím lékařů se specializovanou způsobilostí na území obcí s rozšířenou působnostní mimo území obcí s rozšířenou působností, v nichž sídlí nemocnice založené Jihočeským krajem.
  • Lékařská pohotovostní služba bude zajišťována jako nevýjezdová, sloučená, tedy společná ordinace pro dospělé a pro děti a dorost.

Forma a výše podpory:

  • Pro výzvu dotačního programu na rok 2021 je k dispozici celková částka 5 100 000 Kč.
  • Max. výše dotace na 1 hodinu provozu ordinace LPS  - 395 Kč.
  • Max. výše dotace  na 1 ordinaci LPS - 850 000 Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele, příp. zřizovatele žadatele činí 20 %.

Specifika a omezení:

  • Podpořena bude vždy pouze jedna žádost v rámci území obce s rozšířenou působností mimo území obec s rozšířenou působností, v níž sídlí nemocnice založená Jihočeským krajem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>