Přeskočit na obsah

Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy

Dotace na podporu projektů v rámci zájmových aktivit organizací působících na území města Klatovy.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  01. 02. 2024 do 29. 02. 2024.

Příjemci podpory:

  • Organizace, které působí na území města a vykonávají zájmové aktivity.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora konání nejrůznějších kulturních událostí a sportovních akcí na území města Klatovy (výstavy, festivaly, koncerty, přehlídky, turnaje apod.).

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Klatovy na podporu tohoto účelu: 800 000 Kč na rok 2024.
  • Dotace bude poskytnuta ve výši, o které rozhodne rada města (do 50 000 Kč), příp. zastupitelstvo města (nad 50 000 Kč), na doporučení komise jmenované radou města a na základě podaných žádostí do tohoto programu.
  • Dotační podíl bude max. 70 % celkových výdajů/nákladů na realizaci projektu.

Specifika a omezení:

  • Správné využití dotace je poskytovatel oprávněn kontrolovat i během realizace projektu prostřednictvím pověřených zaměstnanců či kontrolního výboru. Zjistí-li, že dotace je čerpána v rozporu se smlouvou o dotaci, je rada města oprávněna určit postup směřující k nápravě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru