Přeskočit na obsah

Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům města Tišnova a občanům obcí správního obvodu ORP Tišnov

Tento dotační program je vyhlašován pro podporu oblasti základních činností sociálních služeb registrovaných a poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu od 25. 4. 2022 do 2. 5. 2022. 

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, kteří jsou poskytovateli sociálních služeb na základě registrace příslušné služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
  • Pro příslušný kalendářní rok je příslušná sociální služba zařazena do základní sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje či sítě sociálních služeb garantovaných MPSV ČR.
  • Žadatel disponuje na příslušnou sociální službu pověřením k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu na území Jihomoravského kraje či příslušným pověřením MPSV ČR.
  • Příslušná sociální služba žadatele je zařazena do sítě sociálních služeb ORP Tišnov.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora na poskytování základních činností registrovaných  sociálních služeb pro občany města Tišnova a obce správního obvodu ORP Tišnov, které se do systému spolufinancování pro příslušný kalendářní rok zapojily.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků dotačního programu je odvislá od výše schválených finančních prostředků pro tuto oblast v rámci rozpočtu města Tišnova na příslušný kalendářní rok, dále od vývoje rozpočtu v průběhu kalendářního roku a výše finančních prostředků schválených a poskytnutých obcemi správního obvodu ORP Tišnov, které se zapojily do systému spolufinancování sociálních služeb ORP Tišnov.
 • Předpokládaná výše uvolněných finančních prostředků pro 1. kolo dotačního programu pro rok  2022 činí 1 471 200 Kč.
 • Celkový objem finančních prostředků určených pro 2. kolo dotačního programu oblasti sociálních služeb se odvíjí od finančních prostředků schválených v rozpočtu města Tišnova pro rok 2022 Zastupitelstvem města Tišnova na základě finančních prostředků schválených a poskytnutých obcemi správního obvodu ORP Tišnov v průběhu roku 2022.

Specifika a omezení:

 • Sociální služba musí být realizována v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
 • Finanční prostředky nesmí být použity na zajištění fakultativních činností.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru