Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje

shutterstock_153270134.jpg
Share Button

Cílem dotace je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 27. 9. 2021 do 8. 10. 2021 do 12:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Střední školy zřizované Jihočeským krajem, které nabízejí podporované obory vzdělání, minimální počet žáků v jednotlivých ročnících podporovaných oborů není stanoven.

Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů a udržení oborů pro trh práce.
 • Zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů.
 • Snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.
 • Uspokojení potřeb zaměstnavatelů.
 • Zvýšení kvality jazykového vzdělávání žáků a učitelů základních a středních škol.

Forma a výše podpory:

 • Stipendium je po celé tři roky studia v odstupňované výši.
 • Žák, který zahájí (resp. zahájil) vzdělávání ve školním roce 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 při splnění podmínek dle článku 2.1.2 :
  • v 1. ročníku může získat: 500 Kč měsíčně, navíc za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 1 000 Kč,
  • ve 2. ročníku může získat: 600 Kč měsíčně, navíc za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč,
  • ve 3. ročníku může získat: 800 Kč měsíčně, navíc za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 2 000 Kč,
  • při závěrečných zkouškách jednorázově 3 500 Kč za průměrný prospěch do 1,7 včetně.
  • po dobu zkráceného studia (viz bod 2.1.2) může získat: 800 Kč měsíčně, navíc za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 2 000 Kč, dále při závěrečných zkouškách jednorázově 3 500 Kč za průměrný prospěch do 1,7 včetně.
 • Žák podporovaného oboru tak může získat za 3 roky studia až 19 000 Kč, při vyznamenání až 8 000 Kč, celkem až 27 000 Kč za podmínek stanovených v článku 2.1.1.2 pravidel dotačního programu.

Specifika a omezení:

 • Program je neinvestičního charakteru.
 • Realizace vybraných projektů: od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>