Přeskočit na obsah

Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje

Cílem dotace je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 2. 10. 2022 od 00 hodin 19. 10. 2022 do 12 hodin.

Příjemce podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou střední školy zřizované Jihočeským krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů a udržení oborů pro trh práce.
 • Zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů.
 • Snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.
 • Uspokojení potřeb zaměstnavatelů.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro výzvu dotačního programu na školní rok 2022/2023 k dispozici, činí
  3 000 000 Kč.
 • Ve školním roce 2022/2023 bude stipendium při splnění podmínek dle článku 2.1.1.2 vypláceno
  v následující výši: 
  • v 1. ročníku může získat: 600 Kč měsíčně, navíc za průměrný prospěch do 1,5 včetně na konci školního roku jednorázově 1 000 Kč,
  • ve 2. ročníku může získat: 600 Kč měsíčně, navíc za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč,
  • ve 3. ročníku může získat: 800 Kč měsíčně, navíc za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 2 000 Kč,
  • při závěrečných zkouškách jednorázově 3 500 Kč za průměrný prospěch do 1,7 včetně.
  • po dobu zkráceného studia může získat: 800 Kč měsíčně, navíc za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 2 000 Kč, dále při závěrečných zkouškách jednorázově 3 500 Kč za průměrný prospěch do 1,7 včetně.

Specifika a omezení:

 • Program je neinvestičního charakteru.
 • Realizace vybraných projektů od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru