Přeskočit na obsah

Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst II. — MAS Rokytná — OPZ

Dotace na podporu vytváření nových pracovních míst, flexibilních forem zaměstnání a na realizace nových a netradičních nástrojů na podporu zaměstnání na lokální úrovni.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 9. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obce.
 • Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • MAS.
 • Vzdělávací a poradenské instituce.
 • Školy a školská zařízení.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání.
 • Realizace nových a netradičních nástrojů na podporu zaměstnání na lokální úrovni.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu  567 593 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru