Přeskočit na obsah

Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje

Dotace na podporu činnosti (provozu) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od  5. 6. 2023 do 9. 6. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo Hl. města Prahy podle ustanovení § 48 a násl. zákona o SPOD obdržely pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 zákona o SPOD) s místem výkonu na území Ústeckého kraje, a to dále jen:
  • spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby,
  • církve, náboženské společnosti nebo evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora činnosti (provozu) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje.
 • Dotace bude poskytnuta způsobilému žadateli, který provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje, a to na úhradu osobních nákladů – nákladů (výdajů) na mzdy a odvody sociálního a zdravotního pojištění osob, které jsou přímo zapojené do činnosti ZDVOP.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu Krajem na Program činí 7 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jedno lůžko činí až 60 000 Kč.
 • Max. počet podpořených lůžek je stanoven na základě Rozhodnutí krajského úřadu (Hl. města Prahy) k 31. 12. roku, který předcházel roku vyhlášeného Programu.
 • Dotace je poskytována až do výše 70 % z celkových uznatelných nákladů, maximálně však 60 000 Kč na lůžko.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru