Přeskočit na obsah

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro specifické skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

Dotace na podpor zdraví a zdravého způsobu života všech skupin obyvatel Olomouckého kraje za účelem zlepšování zdravotního stavu, což je ve veřejném zájmu a v souladu se strategickými cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 31. 1. 2022 do 11. 2. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora realizace ozdravných a rehabilitačních aktivit určených pro specifické skupiny obyvatel (zdravotně znevýhodnění a zdravotně ohrožení občané), pro které by tyto aktivity byly jinak obtížně dostupné, včetně podpory nekomerční, neziskové a obecně prospěšné činnosti organizací zaměřených na pomoc specifickým skupinám obyvatel.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 35 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat maximálně 2 žádosti na různé akce/činnosti.
 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: 
  • a) příspěvková organizace zřízená v souladu s ustanovením § 27 a násl. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  • b) stát nebo jím zřizované příspěvkové organizace/právnické osoby a subjekty s majetkovou účastí státu,
  • c) obec,
  • d) dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru